ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄW celu zapewnienia wysokiej jakości produktu wdrożono
System Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21.

Przy WMB zlokalizowane jest laboratorium drogowe wyposażone w sprzęt laboratoryjny spełniający wymagania zharmonizowanych norm z serii PN-EN zajmujące się:

  • Systematyczną kontrolą WMB w zakresie badań objętych ZKP
    (Oznaczanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych, badania cech mechaniczno-fizycznych MMA)
  • Opracowaniem recept na mieszanki mineralno-asfaltowe (Badania Typu)
    w oparciu o normy PN-EN oraz WT-2
  • Badaniami materiałów pod względem przydatności do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych
    wg PN-EN 13043:2004 oraz WT-1
  • Badaniami terenowymi


ESBUD | 2013 | POLSKA - MAŁOPOLSKA
NIP: 735-121-35-41


Tel./Fax.: 18 264 4763
e-mail: esbud@chryczyk.pl

Zalecamy używać przeglądarek internetowych:
Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer
Validator xHTML i CSS